História klubu.

Ustanovujúca schôdza turistického oddielu TJ DRUŽSTEVNÍK LETANOVCE sa konala dňa 11.1. 1979.  Zúčastnilo sa jej 54 členov. Do výboru boli zvolený : predseda Ján Bdžoch – učiteľ ZDŠ Letanovce, tajomník Ladislav Toporcer, pokladník Monika Bonková, členovia Mária Gregová, Emil Bendík. V minulosti dostával klub na činnosť peňažné prostriedky od okresnej rady turistiky a z brigád, ktoré robil v štátnych lesoch, na JRD,na ihrisku TJ, nádvorí kostola, pri čistení chodníkov, kosení trávy okolo potokov a podobne. Každý rok, až do roku 1991, sa volil nový výbor. Od roku 1991 až do roku 2011 pracoval výbor v zložení: predseda Ladislav Toporcer, členovia Ján Kubičár, Margita Kubičárová a Anastázia Toporcerová.
Členovia turistického oddielu sa zúčastňovali na akciách poriadaných v bývalej ČSSR ako aj v zahraničí. Na domácej pôde spomeniem napr. Biela stopa SNP,
zimný prechod Kvitinský, Po stopách 1. čsl. armádneho zboru, Popradská 40,
Trnavská 100, Tatranská 100, Výstup na Rysy, Kriváň a množstvo iných podujatí. Prešli všetky pohoria v Slovenskej a Českej republike.  V zahraničí boli v Rusku, Bulharsku, Taliansku, Francúzsku a Rakúsku v Alpách. Na najvyššej hore Európy Mont Blancu 4807 m n.m. stál Jozef Hamráček a Jozef Olejník. Na najvyššom vrchole Slovenska, na Gerlachovskom štíte 2655m n.m.
stáli Jozef Hamráček, Jozef Olejník, Ján Kubičár, Vilo Turzák, Ján Kupčík. Mnoho členov vystúpilo na vrcholy a iné miesta vo všetkých našich národných parkoch. Všetka evidencia z celej činnosti turistického oddielu je vedená v KRONIKE, ktorú klub stále vedie. 
Turistický oddiel spolupracuje aj s inými klubmi turistiky, z ktorých niektoré po  roku 1989, už aj zanikli ako napr. PS Trnava, BAZ Bratislava, IS Košice, LOK Trutnov, LOK Humenné, LOK Pezinok.

Medzi tých najstarších turistov patrí Ján Bdžoch, Jozef Olejník, Jozef Hamráček, Laco Toporcer, Robo Toporcer, Vilo Turzák, Ján Olejník, Mišo Kubalec, Maroš Pekarčík, Emil Bendík a mnoho ďalších. V roku 1982 začal klub pracovať aj s mládežou a postavil si aj svoju klubovňu, ktorá je momentálne nefunkčná. Od roku 1983 v júli organizuje akciu Prechod Slovenským rajom. Dňa 31.1. 2009 na zimnom turistickom zraze, na prechode Čergovskými vrchmi nás navždy opustil náš najlepší, najobetavejší a najaktívnejší kamarát Jozef Hamráček vo veku 53 rokov. Turistický klub mu na pamiatku urobil pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.

Klub má aj novú klubovňu, ktorú premiestnil a zreštauroval v priestoroch bývalej ubytovne v areáli futbalového ihriska.

V spolupráci s Urbárom v Letanovciach, ktorý zabezpečil materiál, postavil na chodniku po červenej značke z Letanovského mlyna na Kláštorisko v lokalite "na stole" drevený altánok, ktorý tak slúži turistom aj pracovníkom urbáru na oddych ako aj na úkryt v prípade zlého počasia.

Od roku 2012 do roku 2019 výbor turistického klubu pracoval v zložení: predseda Miroslav Petrek, členovia výboru Ján Kubičár, Ľubomír Petrek.
                                                                                                                                                                                         

Dňa 18. 1. 2020 sa konala výročná členská schôdza klubu na ktorej

bol zvolený nový predseda klubu a nový výbor klubu:

Predseda: Igor Kubičár

Tajomník: Ján Kubičár

Hospodár: Štefan Martinko

Členovia výboru: Miroslav Petrek - kronikár

                          Marcel Šterbák

                          Michal Kramár

Kontakt

Igor Kubičár - predseda, Ján Kubičár - tajomník, Štefan Martinko - pokladník

igor.kubicar@gmail.com kubicar.j@azet.sk martinkostefan@zoznam.sk

0917 238 734, 0949 893 082, 0918 041 596

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode